„V jednoduchosti je krása, síla a efektivita“

STARLIFE

Produkty zdarma

PROGRAM AUTO 333

Pexeso

Dárkové balení

Kategorie:

STARLIFE INTERNATIONAL CONVENTION.png

Potíže:

NOVINKY

| 15:02:02

Změna u produktu...

U produktu JOINT ACTIVITY STAR #7187, dochází ke změně tvaru, velikosti a barvy tablety. Obsah aktivních látek, velikost balení i ceny zůstávají beze změny.
| 08:15:40

Předobjednávka MULTI STAR...

| 14:23:34

Změna u produktu...

U produktu LECITHIN 500 STAR #2720, dochází ke změně tvaru a velikosti tobolky. Obsah aktivních látek, velikost balení i ceny zůstávají beze změny.
| 11:08:05

MOŘE 10/2017...

| 02:51:33

Pozvánka na Letní Workshop 17. 6. 2017...

| 13:57:01

Telefonická poradna OTS – MUDr. Renáta Růžková...

Z důvodu státních svátků je přesunuta telefonická poradna MUDr. Renáty Růžkové na tyto dny:

úterý 2.5.2017 => 16 - 17 hodin
úterý 9.5.2017 => 16 - 17 hodin
| 09:44:16

Maličkosti, které potěší…...

| 14:35:05

Změna u produktů...

U produktu POTASSIUM STAR #1540, dochází ke změně tvaru a velikosti tablety. Obsah aktivních látek, velikost balení i ceny zůstávají beze změny.

U produktu GLUTAMINE STAR #4566, dochází ke změně tvaru a velikosti tablety. Obsah aktivních látek, velikost balení i ceny zůstávají beze změny.

| 13:36:26

STARLIFE je generálním partnerem seriálu výšlapů „Koruna Česka aneb nahoru na horu“...

Koruna Česka

Od svého vzniku je společnost STARLIFE velkým propagátorem pohybu a zdravého životního stylu a samozřejmě i významným dodavatelem vitamínových produktů, a to nejen v České republice. V současné době má naše společnost své odběratele v dalších zhruba 30 státech. V naší zemi se od této soboty dostanou produkty STARLIFE i do nejvyšších míst. Naše společnost se totiž stala generálním partnerem seriálu, který je mezi akcemi pro pohybu chtivou veřejnost naprosto ojedinělý. Robert Změlík, majitel firmy k tomu řekl: „K úspěchům v atletické kariéře mi sice výrazně pomohly stovky hodin v posilovnách, tělocvičnách a halách, ale přesto tvrdím, že není nad pohyb v přírodě. A protože v rámci projektu „Koruny Česka“ se můžete dostat na nejkrásnější místa u nás, spojení společnosti STARLIFE s tímto seriálem bylo logickým krokem.“

Projekt „Koruna Česka aneb nahoru na horu“ zahrnuje výšlapy na 14 vrcholů našich pohoří. Startuje už tuto sobotu v Mrákotíně výšlapem na Javořici, nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny. A jeden účastník bude nepřehlédnutelný - olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Až do 7. října mohou účastníci, a to vždy v doprovodu nějakého slavného českého sportovce současnosti nebo nedávné minulosti zdolávat Sněžku, Praděd a další naše horské velikány. V baťůžku, který vyfasují od pořadatelů, si přitom kromě svačiny v retro stylu (salám, sýr, tatranka, paštika a pečivo) ponesou i balíček vitamínů od STARLIFE.

Šlapat bude každý takříkajíc „na pohodu“, přesto má celý seriál i nemalý soutěžní charakter. Každý, kdo v jeho rámci zdolá 7 vrcholů nebo vyšlape 8.848 výškových metrů, bude zařazen do slosování o ceny, které rozhodně stojí za litry potu i pár puchýřů na nohou. Například STARLIFE zapůjčí jednomu výherci zdarma osobní automobil značky Škoda na dobu 6 měsíců. Jiný „zasloužilý vrchař“ dostane zájezd na Zimní olympijské hry 2018 od oficiálního prodejce - agentury IBTravel. Podrobnosti k celému seriálu najdete na stránkách www.korunacr.cz.

| 16:07:20

Vizitky...

Máme nový vzhled vizitek. VIZITKA papírová oboustranná je za úžasnou cenu 1,50 Kč/1ks.


Zadní strana:

Facebook

Etický kodex člena Klubu STARLIFE

 1. Za každých okolností se budu řídit pravidly čestného chování.
 2. Nikdy nebudu negativně hodnotit společnost STARLIFE, její produkty, zaměstnance, členy a spolupracovníky nebo jiné společnosti, jejich produkty, zaměstnance a spolupracovníky.
 3. Budu usilovat o to, aby všichni zákazníci byli s produkty společnosti STARLIFE spokojeni, budu poskytovat dokonalé služby a podávat kvalitní, pravdivé informace podle pravidel společnosti STARLIFE.
 4. Budu správně a podle svého nejlepšího svědomí prezentovat marketingový plán společnosti STARLIFE a jasně vysvětlovat úsilí spojené s dosažením úspěchu.
 5. Budu plnit všechny úkoly spojené se sponzorováním a odpovědným vedením členů STARLIFE při budování jejich podnikání se společností STARLIFE.
 6. Nikdy se na setkáních členů STARLIFE neobrátím na pravděpodobného zákazníka jiného člena STARLIFE s úmyslem zaregistrovat jej do své sítě.
 7. Nikdy nebudu nabízet členům STARLIFE jiné systémy MLM nebo jiné podnikatelské záměry, které by odvedly aktivitu člena STARLIFE od spolupráce se společností STARLIFE.
 8. Budu se soustavně snažit o maximální podporu a rozvoj společnosti STARLIFE při svém podnikání.
 9. Nikdy nepoužiji názvu společnosti STARLIFE (informace, publikace, setkání atd.) pro jiné podnikatelské aktivity.
 10. Nikdy se nezapojím do aktivit, které by mohly způsobit škodu společnosti STARLIFE či jejím členům STARLIFE jinak než v čestné soutěži.
 11. Budu dodržovat pravidla, postupy a podmínky společnosti STARLIFE a v souladu s nimi budu řídit své podnikání.
 12. Souhlasím s tím, že moje spolupráce se společností STARLIFE může být ukončena v případě, že poruším tento „Etický kodex“, pravidla či podmínky společnosti.
 13. Zavazuji se, že podepíši pouze jednu Smlouvu se společností STARLIFE. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k duplicitě, má společnost STARLIFE právo bez jakéhokoli upozornění zrušit registraci, jenž byla provedena jako druhá v pořadí. Duplicitou se rozumí i registrace na společnost nebo rodinného příslušníka, pokud jsem u STARLIFE registrován jako fyzická osoba, a to s úmyslem obejít tuto podmínku systému STARLIFE. Platí i v opačném případě.
 14. Za žádných podmínek nebudu nabízet podepisování druhé Smlouvy o spolupráci druhé osobě, která Smlouvu o spolupráci již podepsala a je aktivním členem společnosti STARLIFE (nakoupil v období kratším než 6 měsíců od aktuálního data).
 15. Členové STARLIFE se nesmějí obracet na člena STARLIFE (nebo člena STARLIFE s ukončeným členstvím kratším než šest měsíců) s úmyslem přeregistrovat jej do jiných downline, nebo přesvědčovat člena STARLIFE, aby opustil svou současnou pozici v síti. Pokud se tak stane, budou s okamžitou platností vyloučeni oba členové: ten, který přeregistraci nabídl i ten, který s přeregistrací souhlasil.
 16. Při prodeji a nabízení produktů budu dodržovat cenovou politiku společnosti STARLIFE a nedopustím nabízení nižší ceny, která by byla výhodou pro mě a ke škodě jiných členů společnosti STARLIFE. Budu dodržovat veškerou cenovou politiku včetně PROMOAKCE stanovenou centrálou společnosti STARLIFE.
 17. Pokud budu mít podezření na porušení Etického kodexu, upozorním na danou věc svého sponzora na pozici DIAMOND. Pokud se nepodaří porušení Etického kodexu vyřešit na této úrovni, postoupím řešení společnosti STARLIFE písemnou formou.
 18. Společnost STARLIFE si vyhrazuje právo posoudit a odsouhlasit, či zamítnout jakoukoli registraci během 60 dnů od registrace. Odsouhlasením se všechny osoby či obchodní firmy, které vyplnily Přihlášku člena STARLIFE, stávají nezávislými členy STARLIFE s právy nakupovat a prodávat produkty společnosti STARLIFE a využívat marketingový plán společnosti STARLIFE.
 19. Registrace rodinného příslušníka může být respektována v případě, že tvoří maximálně 80 % obratu svého sponzora. Tato registrace může proběhnout až po šesti měsících aktivity sponzora, dosažení 15.000 BPGV a po písemném schválení žádosti zaslané na centrálu STARLIFE.
 20. Jsem si vědom toho, že společnost STARLIFE má právo měnit a doplňovat Etický kodex a platná pravidla spolupráce ve prospěch dobře a zdravě fungujícího systému.
 21. Během trvání členství člen STARLIFE společnosti STARLIFE nesmí využívat aktiva, marketing, setkání, informace, produkty ani jiné hmotné či nehmotné statky, které se týkají společnosti STARLIFE, k podpoře jiných společností a jejich marketingových plánů, příležitostí, produktů a služeb.
 22. Členové STARLIFE dále souhlasí s tím, že jakákoli informace o rozesílání údajů, setkáních, jménech, adresách či telefonních číslech týkajících se společnosti STARLIFE nebo jejích členů STARLIFE je důvěrná a tajná a nesmí být zveřejňována třetí straně, ať už přímo či nepřímo.
Počkejte prosím na nahrání dat…